espa

Χρήσιμα εργαλεία

Σεμινάρια Γονέων

Επενδύουμε στη ζωή

Συμβουλευτική Ιατρική

Υποστήριξη σε κάθε σας βήμα

 

Υπολογισμός ημερομηνίας τοκετού

Βρείτε την πιθανή ημερομηνία τοκετού

 

Τι πρέπει να γνωρίζω

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Ενημερωτικό Υλικό

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Κλείστε ραντεβού εδώ

Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τα βλαστοκύτταρα

Μήπως τα βλαστοκύτταρα που έχουμε φυλάξει από το αίμα του ομφαλίου λώρου θα είναι «άρρωστα» (φορείς της ασθένειας) όταν τα χρειαστούμε;

Στις κληρονομικές ασθένειες δεν  χρησιμοποιούνται τα βλαστοκύτταρα του παιδιού στην αρχική τους κατάσταση. Σε μερικές κληρονομικές ασθένειες διορθώνονται γονιδιακά τα βλαστοκύτταρα και θεραπευμένα επαναχορηγούνται στα παιδιά, είναι οι λεγόμενες γονιδιακές θεραπείες. Σήμερα καταβάλλονται προσπάθειες να αυξηθούν αυτές οι θεραπείες, ενώ στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν γονιδιακές θεραπείες γίνονται οι αλλογενείς μεταμοσχεύσεις, συνήθως με δότη μέσα από την οικογένεια. Γονιδιακές θεραπείες εφαρμόζονται στη δρεπανοκυτταρική αναιμία, σε κληρονομικές ανοσοανεπάρκειες και στην Προϊούσα Νωτιαία Μυική Ατροφία. 

Από την πλευρά των αιματολόγων έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στην παρουσία προλευχαιμικών κλώνων στα παιδιά που αναπτύσσουν οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία (ΟΛΛ) και ως εκ τούτου θεωρούν  ακατάλληλο το ομφαλοπλακουντιακό αίμα (ΟΠΑ) για αυτόλογη-ιδιωτική φύλαξη και για κάθε χρήση. Ο έλεγχος για προλευχαιμικούς κλώνους δεν περιλαμβάνεται στις από  του νόμου προβλεπόμενες εξετάσεις για τον ποιοτικό έλεγχο είτε το ΟΠΑ φυλάσσεται ιδιωτικά είτε δημόσια.  Προλευχαιμικοί κλώνοι συναντώνται με συχνότητα 5% ή 1 στα 20 παιδιά γεννιούνται με την παρουσία προλευχαιμικών κλώνων στο αίμα τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλα αυτά τα βρέφη θα αναπτύξουν οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ). Οι προλευχαιμικοί κλώνοι καταστρέφονται από το ανοσοποιητικό σύστημα του νεογνού και μόνο  το 1% εξ αυτών θα παραμείνει και θα καταλήξει στην εμφάνιση λευχαιμίας.  Επίσης είναι άγνωστο αν όλα τα παιδιά με λευχαιμία είχαν τον προλευχαιμικό κλώνο στο ομφαλοπλακουντιακό αίμα. Οι αρχικοί προλευχαιμικοί κλώνοι δημιουργούνται από μεταλλάξεις των φυσιολογικών πρωτοογκογονιδίων τα οποία στη συνέχεια καταστέλλονται, με αποτέλεσμα τη διακοπή της παραγωγής τους,  ενώ  οι υπάρχοντες απομακρύνονται από το ανοσοποιητικό. Επειδή η παρουσία των προλευχαιμικών κλώνων είναι μικρής σημασίας για την μετέπειτα εμφάνιση λευχαιμίας, για το λόγο αυτόν τα αλλογενή μοσχεύματα που φυλάσσονται στις δημόσιες τράπεζες δεν ελέγχονται για την πιθανότητα ύπαρξης προδιάθεσης για λευχαιμία ως θα όφειλε να γίνεται εάν η πιθανότητα του 1% ήταν σημαντική. 

Στις επιπλοκές της αλλογενούς μεταμόσχευσης αναφέρεται η εμφάνιση δερματικών κακοήθων όγκων, όπως του μελανώματος, λεμφωμάτων, όγκων επιθηλιακής προέλευσης, υπέρτασης και σακχαρώδη διαβήτη. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΝΕΑΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΓΕΝΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ 

1. Bone Marrow Transplant. 2014 Jan; 49(1):102-9.

Donor cell-derived leukemia after cord blood transplantation and a review of the literature: differences between cord blood and BM as the transplant source. Shiozaki H et al.

2. Genet Mol Biol. 2012 Dec;35(4):734-6. 2012 Oct 2. Monosomy 7 in donor cell-derived leukemia after bone marrow transplantation for severe aplastic anemia: Report of a new case and review of the literature. Otero L et al.

3. Biol Blood Marrow Transplant. 2011 Jun;17(6):771-89. Donor cell leukemia: a review. Wiseman DH.

4. J Mol Diagn. 2010 Jul;12(4):530-7. Donor cell leukemia in umbilical cord blood transplant patients: a case study and literature review highlighting the importance of molecular engraftment analysis. Crow J1et al.

5. Int J Hematol. 2008 Jul;88(1):111-5. Donor cell leukemia after allogeneic peripheral blood stem cell transplantation: a case report and literature review. Murata M et al.

6. Leuk Lymphoma. 2007 Jan;48(1):25-38.Donor cell leukemia: a critical review.Ruiz-Argüelles GJ et al.

7. Clin Rheumatol. 2007 Jul;26(7):1207-10. Polymyositis complicating donor lymphocyte infusion after stem cell transplantation for relapsed chronic myeloid leukemia: report of a case and review of literature. Liu FC1, Chen CH, Chao TY.

8. Am J Hematol. 2006 Mar;81(3):178-85. Acute myeloid leukemia of donor origin after allogeneic bone marrow transplantation for precursor T-cell acute lymphoblastic leukemia: case report and review of the literature. Reichard KK et al.

9. Int J Hematol. 2005 Jun;81(5):428-32. Successful outcome of mismatched hematopoietic stem cell transplantation from a related donor in an infant with acute lymphoblastic leukemia and 9;11 translocation: case report and review of the literature. Kitazawa J et al.. 

10. Am J Hematol. 2000 63(1):46-53.Donor cell leukemia: report of a case occurring 11 years after allogeneic bone marrow transplantation and review of the literature. Cooley LD et al.

11. Blood. 2005 Dec 15;106(13):4377-80.  First report of donor cell-derived acute leukemia as a complication of umbilical cord blood transplantation. Fraser CJ et al.

Draper , G. J.1991, The Geographical epidemiology of Childhood Leukemia and Non Hodgkin Lymphoma in Great Britain, 1966-1983 (Office of Popoulation Censuses and Surveys, London.

12. Hiroshi Mori et al 2002. Chromosome translocations and covert leukemic clones are generated during normal fetal development. Proc Nat Acad Scien 99, 12 p 8242-8247.

Blood, 92,3 p810-823.Clinical Significance of MLL-AF4 Fusion Transcript Expression in the Absence of a Cytogenetically Detectable t(4;11)(q21;q23) Chromosomal Translocation Fatih M. Uckun et al

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

1. Exp Hematol Oncol. 2013 Aug 8;2(1):22. Hairy cell leukemia in kidney transplantation: lesson from a rare disorder. Vinante F et al.

2. J Acquir Immune Defic Syndr. 1990;3(1):35-40.HIV-1 and HTLV-I infection in renal transplant recipients.Perez G et al.

3. Blood. 2013 Jun 20;121(25):5098-103. HIV-infected kidney graft recipients managed with an early corticosteroid withdrawal protocol: clinical outcomes and messenger RNA profiles. Muthukumar T et al.  

4. JAMA 2013 Jul 24;310(4):398-407. 10.1001/jama.2013.7986.Raccoon rabies virus variant transmission through solid organ transplantation. Vora NM et al Transplant-Associated Rabies Virus Transmission Investigation Team

5. JAMA. 2013 Jul 24;310(4):378-9. Donor-derived infections with central nervous system pathogens after solid organ transplantation. Kaul DR.

6. Saudi J Kidney Dis Transpl. 2013 Jul;24(4):764-7.Esophageal histoplasmosis in a renal allograft recipient. Sharma LC, et al.

 

 

 

 

Φύλαξη βλαστοκυττάρων Biohellenika - Αριθμός Μ.Α.Ε.: 60077/062/Β/06/0031 Γ.Ε.ΜΗ: 58882804000 - Κατασκευή Ιστοσελίδων Hexabit - W3C - Pagespeed