espa

Χρήσιμα εργαλεία

Σεμινάρια Γονέων

Επενδύουμε στη ζωή

Συμβουλευτική Ιατρική

Υποστήριξη σε κάθε σας βήμα

 

Υπολογισμός ημερομηνίας τοκετού

Βρείτε την πιθανή ημερομηνία τοκετού

 

Τι πρέπει να γνωρίζω

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Ενημερωτικό Υλικό

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Κλείστε ραντεβού εδώ

Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τα βλαστοκύτταρα

Τί σας προσφέρει η  BIOHELLENIKA και πόσο ασφαλής είναι η συνεργασία μαζί της

1.       Είναι η πρώτη οικογενειακή τράπεζα φύλαξης βλαστοκυττάρων στην Ελλάδα που εγκρίθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ. 1725/07-04-2015), ως πληρούσα τους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο 3984/2011 και τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2006/17/EC για τη λειτουργία της ως τράπεζα φύλαξης βλαστικών κυττάρων.

2.       Η Biohellenika συνεργάζεται αμοιβαία με την τράπεζα βλαστοκυττάρων Biovault Family, Plymouth International Medical & Technology Park, θυγατρική εταιρεία του Πανεπιστημίου του Πλύμουθ, η οποία βρίσκεται στην Αγγλία, για τη συνέχιση της φύλαξης σε περίπτωση διακοπής  της λειτουργίας της σύμφωνα με το άρθρο 54, ν.3984/2011.

3.       Με βάση τα προηγούμενα εγγυάται την 20ετή  φύλαξη  των βλαστοκυττάρων ακόμα  και σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της. 

4.       Παρέχει την ασφάλεια του διπλού χώρου φύλαξης. Η Biohellenika φυλάσσει τα βλαστοκύτταρα σε δύο ανεξάρτητους χώρους, στα εργαστήρια της στην Αθήνα και στα εργαστήρια της στη Θεσσαλονίκη, για λόγους ασφάλειας.

5.       Διαθέτει εμπειρία στις αυτόλογες κυτταρικές θεραπείες και τμήμα υποστήριξης κυτταρικών θεραπειών. Έως σήμερα έχει υποστηρίξει με επιτυχία πάνω από 970 αυτόλογες θεραπείες.

6.       Επεξεργάζεται όλο το μήκος του ομφαλίου λώρου (Πατέντα # 1007490) για την απομόνωση των μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων και παρέχει τον μέγιστο δυνατό αριθμό τους, ώστε στο μέλλον να μη χρειάζεται κυτταρικός πολλαπλασιασμός.

7.       Δεν τεμαχίζει-πολτοποιεί-καλλιεργεί τον ιστό του ομφαλίου λώρου αλλά τον επεξεργάζεται πλήρως (~50cm) για την απομόνωση των μεσεγχυματικών κυττάρων. Σε αντίθεση με πολλά εργαστήρια φύλαξης βλαστοκυττάρων, κρυοσυντηρεί απομονωμένα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα και όχι τεμάχια ιστού. Αυτό διασφαλίζει την βιωσιμότητα του συνόλου των βλαστοκυττάρων, επιτρέπει την πραγματοποίηση του απαιτούμενου ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου και εγγυάται την άμεση παράδοση του δείγματος, σε περίπτωση που χρειαστεί να πραγματοποιηθεί χορήγηση.

8.       Παρέχει την αποκλειστική υπηρεσία αποστράγγισης του Πλακούντα (Πατέντα # 1007478) συλλέγοντας ένα δεύτερο μόσχευμα αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων. Έτσι εξασφαλίζεται έως και διπλάσιος αριθμός βλαστοκυττάρων ο οποίος επαρκεί για τη θεραπεία αιματολογικών ασθενειών ακόμα και σε ενήλικα μεγάλου σωματικού βάρους.

9.       Διαθέτει Διεθνή Διαπίστευση από την AABB (δυνατότητα χορήγησης των κρυοσυντηρημένων βλαστοκυττάρων για αυτόλογη θεραπεία σε οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυμα παγκοσμίως).

1       Διαθέτει την διαπίστευση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για όλες τις εξετάσεις που με βάση τη νομοθεσία πρέπει να γίνονται στα βλαστοκύτταρα. (Οι γονείς πρέπει να ζητούν το πεδίο διαπίστευσης όπου αναγράφονται οι διαπιστευμένες  εξετάσεις  και να μην αρκούνται στο  ΣΗΜΑ ΤΟΥ ΕΣΥΔ).

11.   Διαθέτει Σύστημα Ιχνηλασιμότητας, εγκεκριμένο από την ΑΑΒΒ ISBT 128, που ακολουθεί το δείγμα από τη λήψη έως και την τελευταία χορήγηση.

12.   Πραγματοποιεί ιολογικό έλεγχο για ανίχνευση των ιών ηπατίτιδας B, C, HIV1, HIV2 και CMV με τη μέθοδο PCR στη μητέρα και στο ομφαλοπλακουντιακό αίμα, και για το λόγο αυτόν δεν χρειάζεται επανάληψη των εξετάσεων αυτών έξι μήνες μετά τον τοκετό, σε αντίθεση με άλλα εργαστήρια επεξεργασίας και φύλαξης βλαστοκυττάρων.

13.   Εκδίδει και παραδίδει ιατρικό αποτέλεσμα (Πόρισμα) για κάθε επεξεργασία με όλες τις πληροφορίες της επεξεργασίας, τα αποτελέσματα των ποιοτικών ελέγχων και τις μετρήσεις εμπύρηνων, αιμοποιητικών και μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων χρησιμοποιώντας την κυτταρομετρίας ροής. Η μέθοδος αυτή είναι πιστοποιημένη από τον ΕΣΥΔ και πραγματοποιείται σε όλα τα δείγματα, σε αντίθεση με πολλά αντίστοιχα εργαστήρια επεξεργασίας και φύλαξης βλαστοκυττάρων που έχουν διαπιστευτεί μόνο για αιματολογική ανάλυση του δείγματος (μέτρηση μόνο αριθμού εμπύρηνων κυττάρων).

14.   Πραγματοποιεί Βακτηριολογική ανάλυση στο δείγμα (και ταυτοποίηση μικροβίου-αντιβιόγραμμα σε περίπτωση επιμόλυνσης).

15.   Επιτρέπει πολλαπλές χορηγήσεις των δειγμάτων λόγω της φύλαξης των βλαστοκυττάρων σε κρυοφυαλίδια με ειδικά πιστοποιημένο κατά ISO13485 σύστημα που εξασφαλίζει υψηλή βιωσιμότητα των βλαστοκυττάρων μετά την απόψυξη  (Πατέντα # 1007483).

16.   Παραδίδει τα βλαστοκύτταρα για προγραμματισμένη χορήγηση, εντός 48 ωρών, από την υποβολή αίτησης από τον γονέα (Άρθρο # 3 Ιδιωτικού Συμφωνητικού) και σε επείγουσες περιπτώσεις άμεσα.

17.   Παρέχει Δωρεάν Ιατρική συμβουλευτική από τους γιατρούς της εταιρείας καθ’ όλη την διάρκεια της φύλαξης.

18.  Δεν ανήκει στην ΕΕΤΟΑ (Ένωση Ελληνικών Τραπεζών Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος)

 

 

 

 

 

Φύλαξη βλαστοκυττάρων Biohellenika - Αριθμός Μ.Α.Ε.: 60077/062/Β/06/0031 Γ.Ε.ΜΗ: 58882804000 - Κατασκευή Ιστοσελίδων Hexabit - W3C - Pagespeed