Χρήσιμα εργαλεία

Σεμινάρια Γονέων

Επενδύουμε στη ζωή

Συμβουλευτική Ιατρική

Υποστήριξη σε κάθε σας βήμα

 

Υπολογισμός ημερομηνίας τοκετού

Βρείτε την πιθανή ημερομηνία τοκετού

 

Τι πρέπει να γνωρίζω

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Ενημερωτικό Υλικό

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Κλείστε ραντεβού εδώ

Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τα βλαστοκύτταρα

Γιατί ΔΕΝ θα προτιμήσω να φυλάξω τα βλαστοκύτταρα του παιδιού μου σε τράπεζα με έδρα και εργαστήρια στο εξωτερικό

1.Οι υπηρεσίες  παρέχονται σε χώρες του εξωτερικού, χωρίς δυνατότητα πρόσβασης στα εργαστήρια και στις εγκαταστάσεις από τους Έλληνες γονείς

2.Τα συμφωνητικά που υπογράφονται υπόκεινται στη νομοθεσία των χωρών του εξωτερικού και οι νομικές υπηρεσίες  παρέχονται αποκλειστικά στις χώρες του εξωτερικού

3. Ο χρόνος μεταφοράς των βλαστοκυττάρων από το μαιευτήριο στα εργαστήρια του εξωτερικού είναι ο κύριος δείκτης της ποιότητας και της βιωσιμότητας των βλαστοκυττάρων.

4.Παρεμβάλλονται τελωνεία, τα οποία  καθυστερούν ακόμα περισσότερο την παράδοση στα εργαστήρια.

5.Η θερμοκρασία μεταφοράς των βλαστοκυττάρων δεν έχει καμία επίπτωση στη βιωσιμότητα των βλαστοκυττάρων, όσο και εάν προσπαθούν να σας πείσουν περί του αντιθέτου, δεδομένου ότι η φυσιολογική θερμοκρασία στην οποία ζουν τα βλαστοκύτταρα είναι η θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος.

6.Οι τράπεζες με έδρα χώρες του εξωτερικού δεν έχουν άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, πράγμα που καθιστά δυνατή τη χρήση τους μόνο στη χώρα που φυλάσσονται.

7. Με βάση την άδεια τους, παρέχουν μη ολοκληρωμένες υπηρεσίες του ιστού του ομφαλίου λώρου και μεταθέτουν την τελική επεξεργασία του λώρου με το αντίστοιχο κόστος στο μέλλον και όταν  προκύψει ανάγκη για χρήση.

8.Δεν ενημερώνουν τους γονείς με σαφήνεια για τις υπηρεσίες που παρέχουν, την έδρα των εργαστηρίων  και δεν ακολουθούν τους κανόνες ενημέρωσης όπως αυτοί προβλέπονται από το άρθρο 48 του  ν. 3984.

 

Φύλαξη βλαστοκυττάρων Biohellenika - Αριθμός Μ.Α.Ε.: 60077/062/Β/06/0031 Γ.Ε.ΜΗ: 58882804000 - Κατασκευή Ιστοσελίδων Hexabit - W3C - Pagespeed