Χρήσιμα εργαλεία

Σεμινάρια Γονέων

Επενδύουμε στη ζωή

Συμβουλευτική Ιατρική

Υποστήριξη σε κάθε σας βήμα

 

Υπολογισμός ημερομηνίας τοκετού

Βρείτε την πιθανή ημερομηνία τοκετού

 

Τι πρέπει να γνωρίζω

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Ενημερωτικό Υλικό

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Κλείστε ραντεβού εδώ

Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τα βλαστοκύτταρα

Η επίδραση της καθυστερημένης μεταφοράς  των βλαστοκυττάρων από το μαιευτήριο στο εργαστήριο αποθήκευσης 

Οι γονείς για τη φύλαξη των βλαστοκυτάρων των παιδιών τους πρέπει να επιλέγουν διαπιστευμένες τράπεζες με έδρα την Ελλάδα και νόμιμα λειτουργούσες, διότι μόνο τότε είναι διασφαλισμένοι για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Η αναζήτηση του δικαίου στα δικαστήρια του εξωτερικού δεν είναι προς όφελος των Ελλήνων γονέων.

Ο χρόνος μεταφοράς του ομφαλοπλακουντιακού αίματος από το μαιευτήριο στο εργαστήριο αποτελεί τον καλύτερο δείκτη ποιότητας και ποσότητας των βλαστοκυττάρων.

Μετά από 30 ώρες διακίνησης, σύμφωνα με δημοσιευμένες μελέτες, παραμένει στο δείγμα το 60% του αρχικού αριθμού των κυττάρων, μετά από 48 ώρες μόνο το 40%, ενώ μετά από 72 ώρες το 15-20%. Στην πράξη σημαίνει ότι αντίστοιχα ελαττώνεται το βάρος του ασθενή που θα μπορούσε να θεραπευθεί για κακοήθη ασθένεια με τα κύτταρα αυτά, κατά 40%, 60% και 80%, αντίστοιχα, λόγω της καθυστερημένης μεταφοράς στο εργαστήριο.

Η καθυστερημένη κρυοσυντήρηση των βλαστοκυττάρων προκαλεί πρώιμες και απώτερες βλάβες στα κύτταρα, οι οποίες είναι ανάλογες του χρόνου καθυστέρησης και καταλήγουν σε νέκρωση και ελάττωση του αριθμού των βλαστοκυττάρων.  Οι πρώιμες αλλοιώσεις διαπιστώνονται με τις τρέχουσες  εξετάσεις οι  οποίες γίνονται κατά τη διαδικασία της απομόνωσης και οι  απώτερες κατά τη φάση της απόψυξης και της χρήσης των βλαστοκυττάρων. Οι βλάβες αυτές  είναι μη αναστρέψιμες, οδηγούν τα κύτταρα υποχρεωτικά  στον κυτταρικό θάνατο και οφείλονται αποκλειστικά στην καθυστερημένη μεταφορά του ομφαλικού αίματος στα εργαστήρια.  Έτσι άλλο αριθμό βλαστοκυττάρων λαμβάνουν οι γονείς με τα αποτελέσματα της αρχικής κρυοσυντήρησης και σε άλλον πολύ χαμηλότερο  καταλήγει η ανάκτηση των βλαστοκυττάρων μετά την απόψυξη και τη χρήση τους.

Με βάση τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υγείας  και για την αποφυγή  τόσο των πρώιμων όσο και των απώτερων αλλοιώσεων των βλαστοκυττάρων συστήνεται η όσο το δυνατόν ταχύτερη μεταφορά των βλαστοκυττάρων στο εργαστήριο.

Βλαστοκύτταρα που συλλέγονται στις τελευταίες ημέρες της εβδομάδας και αποστέλλονται στο εξωτερικό έχουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα, διότι με βάση τους κανονισμούς της ΙΑΤΑ δεν διακινούνται μέσα στο Σαββατοκύριακο και υποχρεωτικά παραμένουν σε αποθηκευτικούς χώρους.

Βιβλιογραφία

 Stem Cells Int. 2013;2013:823912. The Assessment of Parameters Affecting the Quality of Cord Blood by the Appliance of the Annexin V Staining Method and Correlation with CFU Assays. Radke TF et al.

Vox Sang. 2012, 103(2):150-8. Evaluation of overnight storage conditions for autologous peripheral blood stem cell products: comparison of three different conditions. Seo JY et al

Transfusion 2012,52(5):1079. Predicting overall viability of cord blood harvests. Pope B et al.

Εnstein. 2011; 9(2 Pt 1):207-11 Does the time between collecting and processing umbilical cord blood samples affect the quality of the sample? Ricardo Barini a al.

Stem Cells International  2013 (17):823912. doi.org/10.1155/2013/823912. The Assessment of Parameters Affecting the Quality of Cord Blood by the Appliance of the Annexin V Staining Method and Correlation with CFU Assay Teja Falk Radke,  David Barbosa, Richard Charles Duggleby, Riccardo Saccardi, Sergio Querol, and Gesine Kögler

 

ω

Φύλαξη βλαστοκυττάρων Biohellenika - Αριθμός Μ.Α.Ε.: 60077/062/Β/06/0031 Γ.Ε.ΜΗ: 58882804000 - Κατασκευή Ιστοσελίδων Hexabit - W3C - Pagespeed